top of page

Läs bloggen om & se "Bremain Friends"

17 jan. 2021

Se utställningen "Bremain Friends" och läs om de åtta konstnärerna i Pictor's blogg.

I färg , teckning och grafik skildrar var och en sin del av det brittiska landskapet - i Worchestershire, Devon, Buckinghamshire, Northamptonshire, Suffolk eller Fife. Och var och en på sitt sätt, från den  egna täppan till det storslagna landskapet Carry Akroyd, Laura Boswell, Clare Curtis och Diane Griffiths i odlingsbygd, våtmarker och kust nära London, Layla Khani,  Richard Shimell och Jeremy Speck i idylliska väst och sydväst och Hilke MacIntyre på den skotska östkusten.


Klicka här (eller på bilden) så kommer du direkt till bloggen. De enskilda konstnärernas biografi  kan du läsa genom att klicka på respektive konstnärs namnskylt i utställningen på hemsidan. Utställningen visas för närvarande endast digitalt men kommer att öppnas på galleriet så snart omständigheterna tillåter.


Vill du reservera något konstverk redan nu - kontakta oss.


The exhibition is shown digitally until the pandemic situation allows us to open the gallery for visitors. See also the blog reviewing the eight participants.

bottom of page